தமிழர்களின் உண்மையான சிவவழிபாடு எது?

உண்மையான தமிழர்களின் சிவவழிபாடு எது? ஆணவம் நீங்கி அன்பு வடிவாக மாறி எல்லா உயிர்களையும் அன்பால் அரவணைத்து வாழும் போது வெளியில் உள்ள சிவனே நம் உயிரிலும் குடிகொள்கிறார் என்ற ஒரு உண்மை புரியும். சிவன் தமிழிற்கு தொண்டு செய்ய அனுப்பியதால் 3000 ஆண்டுகளுக் மேலாக இருந்து தமிழிற்கு…

Read More

No Image

முற்பிறப்பு எப்படி பார்ப்பது

Past life regression – மூன்று பிறப்புகள் இது உண்மையா அல்லது பொய்யா என்ற உண்மை தெரியாமல் அல்லது ஆழ்ந்து அறியாமல் பலரும் பல கருத்துக்கள் கூறி உள்ளார்கள். நன்றி உங்கள் அனைவரினதும் கருத்துகளுக்கும். இந்த ஒலிப்பதிவை நம்பாதவர்களுக்கு ஒரு சிறிய குறிப்பு. Past life regression என்ற…No Image

சுப்பிரமணியர் ஞானக் கோவை முருகப்பெருமான் எழுதிய நூல்

உகாரம் என்பது விந்துவாகும். மகாரம் என்பது சத்தியாகும். அகாரம் என்பது மூலமாகும். சிகாரம் என்பது வன்னியாகும். வகாரம் என்பது வாசியாகும். ஓங்காரம் நடுவிலாவாகும். பயிற்சி செய்யும் முறை வங் என்று இடையே மூட்டு சிங் என்று நடுவே மூட்டு சுழுமுனையில் அங் என்றூணுசித்தர்கள் பார்வையில் தமிழின் பெருமை

சித்தர்களும் தமிழும் தமிழின் பெருமை – தமிழ் அவமானம் இல்லை அவள் நமது அடையாளம். சித்தர்களின் பூசை விதிகள் நூலில் தமிழின் பெருமைகள் பற்றிச் சித்தர் கூறி உள்ளார். சத்திய உலகம் உட்படக் கீழ் உலகங்கள் ஏழிலும் மேல் உலகங்கள் ஏழிலும் பேசப்படும் மொழி என்றால் அவள் தான்…