நிறைய புண்ணியம் செய்த உயிர்கள் தான் சிவனை நினைக்கவோ வழிபடவோ முடியும்

Be the first to comment on "நிறைய புண்ணியம் செய்த உயிர்கள் தான் சிவனை நினைக்கவோ வழிபடவோ முடியும்"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*