புத்தமதமும் சமண மதமும் தோன்றிய காலத்தில் சமற்கிரித மொழி உருவாகவில்லை

Be the first to comment on "புத்தமதமும் சமண மதமும் தோன்றிய காலத்தில் சமற்கிரித மொழி உருவாகவில்லை"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*