சித்தர்கள் கூறும் வேதமும் தற்போது சயற்கிருதத்தில் உள்ள வேதமும் ஒன்றா

நூல்: சித்தர் பாடல்கள்

அகத்தியர் ஞானம்

Be the first to comment on "சித்தர்கள் கூறும் வேதமும் தற்போது சயற்கிருதத்தில் உள்ள வேதமும் ஒன்றா"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


WhatsApp chat