சிவன் விரும்பும் மொழி தமிழே தவிர சமற்கிருதம் இல்லை

Be the first to comment on "சிவன் விரும்பும் மொழி தமிழே தவிர சமற்கிருதம் இல்லை"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*