சிவனே அண்டங்கள் அனைத்திலும் உள்ள தெய்வங்களுக்கும் உயிர்களுக்கும் இறைவன்

Be the first to comment on "சிவனே அண்டங்கள் அனைத்திலும் உள்ள தெய்வங்களுக்கும் உயிர்களுக்கும் இறைவன்"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*