உண்மையின் தரிசனம்

என் இனமே உன்னை என்னால் மறக்கவும் முடியவில்லை வெறுக்கவும் முடியவில்லை உன்னை விட்டு விலகவும் முடியவில்லை. ஏன் என்றால் நீ என் உயிராகி விட்டாய்.

Be the first to comment on "உண்மையின் தரிசனம்"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*